Καθαρισμός

Ο καθαρισμός γίνεται με υπερήχους. Αναλόγως των αναγκών κάθε στόματος ολοκληρώνεται με εργαλεία χειρός, καθώς και με βούρτσισμα και στίλβωμα. Προηγείται της χρήσης AirFlow για ήπια λεύκανση.