Μικρές επεμβάσεις χωρίς ράμματα

Τα ακόλουθα μπορούν να πραγματοποιηθούν ελάχιστα επεμβατικά και ανώδυνα με τη χρήση laser:

  • Χαλινεκτομή
  • Ουλεκτομή – ουλοπλαστική
  • Αφαίρεση καλύπτρας – θεραπεία περιστεφανίτιδας
  • Αφαίρεση επουλίδας κύησης και καλοήθων όγκων
  • Αφαίρεση κοκκιωματώδους ιστού
  • Αφαίρεση ουλικών χρωστικών
  • Αποκάλυψη ημιέγκλειστων οδόντων και εμφυτευμάτων
  • Λήψη βιοψιών
  • Αντιμετώπιση αφθών