Ορθοδοντικές Θεραπείες

Στο ιατρείο μας εφαρμόζονται ορθοδοντικές θεραπείες σε ενήλικες χωρίς σιδεράκια. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι με νάρθηκες, των εταιρειών Invisalign και Clearaligners. Επίσης, κατασκευάζονται νάρθηκες συντήρησης ορθοδοντικού αποτελέσματος και ενδοστοματικά μηχανήματα (πχ. Hawley).