Εμφυτεύματα

Γίνονται σε δύο φάσεις, την φάση της εμφύτευσης και την φάση της προσθετικής αποκατάστασης. Συχνά πρέπει να προηγηθεί ένα μικρό χειρουργείο για ανατομική βελτίωση της περιοχής και καλύτερη οστεοενσωμάτωση.