Implantater

Implantater utføres i to faser; implantasjonsfasen og protesefasen. Noen ganger må en liten kirurgisk inngrep utføres i forkant, til forbedring av de anatomiske forholdene og bedre osseointegrasjon.