Μερική Οδοντοστοιχία

Μερικές οδοντοστοιχίες, είτε με μεταλλικά άγκιστρα, είτε με συνδέσμους ακριβείας ώστε να μη γίνονται αντιληπτές.