Delprotese

Delproteser, enten med metallkroker eller med presisjonskontakter, nesten umerkbare.