Rotfylling

Ved bruk av digital radiografi og endodontisk motor blir rotkanalbehandlingen ukomplisert.